เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาล

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 4 ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว สิริอายุ 65 ปี ณ วัดศรีปงชัย ในคืนวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

เทศบาลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาล