นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

การประมูลให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริเวณช่องจอดชานชาลาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)