เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

มีกำหนด 28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28  กุมภาพันธ์ 2561