เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง หลังใหม่

กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง แจ้งความคืบหน้างานก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองนครลำปาง ในส่วนของงานปูนปั้น คณะทำงานฯ ได้สรรหาผู้ที่ีมีความสามารถ และเชียวชาญด้านงานปูนปั้นเป็นบุคลากรท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง เพื่อมาดำเนินการจัดทำงานปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา ประกอบด้วยงานปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา ชั้นที่ 1 จำนวน 12 ตัว ชั้นที่ 3 จำนวน 12 ตัว และชั้นที่ 4 จำนวน 12 ตัว ใช้เงินนอกงบประมาณของเทศบาลนครลำปาง เป็นเงินจำนวน 324,000 บาท และจะเริ่มดำเนินงานตามแบบต่อไป

และเนื่องจากขณะนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบ้างแล้ว  แต่ยังมีงานก่อสร้างตกแต่งที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนอกงบประมาณอยู่อีกจำนวนหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง จึงมีมติเห็นร่วมกันจัดทำตู้บริจาคขนาดเล็กจำนวน 30 กล่อง เช่น ธนาคารต่าง ๆ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที.จำกัด โรงพยาบาลค่ายฯ สถานีขนส่ง เทศบาลนครลำปาง ฯลฯ และตู้ขนาดใหญ่จำนวน 5 กล่อง เพื่อนำไปวางไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ก้างบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างโลตัสลำปาง และศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าลำปาง ในการรับบริจาคเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่่วไปได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการปรับปรุงศาลหลักเมืองนครลำปาง ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งความประสงค์ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปางได้ ดังนี้
งานแกะสลักประตูและงานลงรักปิดทอง
- งานแกะสลักประตูไม้ด้านนอก ลงสีทอง จำนวน 8 บาน บานละ 150,000 บาท
- งานเขียนสีเทวดาประจำประตู ลงรักปิดทอง จำนวน 8 บาน บานละ 100,000 บาท
- ติดตั้งแผ่นพลาสติกใส จำนวน 16 ชุด ชุดละ 100,000 บาท

งานติดทองคำเปลว เสาหลักเมือง 3 หลัก
- ต้นที่ 1 มูลค่า 150,000 บาท
- ต้นที่ 2 มูลค่า 200,000 บาท
- ต้นที่ 3 มูลค่า 250,000 บาท

หรือการร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง  ตามกำลังศรัทธา  โดยโอนเงินเข้าบัญชี   ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 503 0 66247 2 ชื่อบัญชี " กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง" ขอความกรุณาส่งแฟกซ์ใบโอน 0 5423 7261 หรือ E-mail :nakhonlampang.fn@gmail.com โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อจักได้ตอบรับและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครลำปาง  0-5423-7261  และหรือ  ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ 08 9755 9796 ประธานคณะกรรมการฯ นางชนูสี อินดาวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ 08 1595 8019 เลขานุการกองทุนฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ บูรณพิธ โทรศัพท์มือถือ 08 9756 2929 คณะกรรมการกองทุน และนายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง อดีตประธานชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ 08 9755 5548 เลขานุการกองทุน