นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง

"ถนนสายวัฒนธรรม ถนนพื้นเมืองของจาวลำปาง" มีก๋านจัดกิจกรรมในทุกแลงวันศุกร์ บะว่าจะเป๋็นกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตั้งแต่บีดนี้ - 20 มกราคม 2560 พร้อมเตียวแอ่วผ่อนคลายผ่อสินค้า อาหารแบบเมือง ๆ เจ้า

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง