นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (16 พ.ค.61 - 8 ต.ค.61)

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561