เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

- เทศบาลนครลำปาง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศแนบท้าย

-  หากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลชื่อ - สกุล ของท่านไม่ถูกต้อง  หรือกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุลภายหลังจากสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3 อาคาร 7 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง) ในวันและเวลาราชการ

- เทศบาลนครลำปาง จะประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สรรหาฯ  ในวันที่  19  มีนาคม  2561