นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)