นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)