เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งเตือน

กรมการจัดหางาน ออกประกาศเตือน ประชาชน/คนงาน ที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวันและประเทศอื่นๆ มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากถูกจับ จะถูกปรับเงิน ติดคุก เสียโอกาสในการทำงาน รวมถึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแรงงานไทยในอนาคตอีกด้วย ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง  คลิก : www.facebook.com/doelampang