นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดอาคารเรียนสุชาดา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) และสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ครั้งที่ ๒