นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3.13 มีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2559 จังหวัด Tokyo ค่าจ้างสูงสุด 932 เยน  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง  คลิก : www.facebook.com/doelampang