นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)