นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ด้วยวิธี e-bidding