นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบเงินกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนางบุญยวง  สิทธิ นายสุวิทย์ – นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล พร้อมครอบครัวสิทธิ ครอบครัววิไลกุล  และครอบครัวตันศิริ เพื่อสมทบทุนเป็นเจ้าภาพงานติดทองคำเปลว เสาหลักเมืองต้นที่ 3 โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปางหลังใหม่ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลำปาง ณ ห้องพักรับรองเทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559