นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพปาก ชุมชนเคหะฯ

งานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพปากและฟัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาช่องปากให้มีสุขภาพที่ดี ในพื้นที่ชุมชนการเคหะนครลำปาง ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นี้

 

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพปาก ชุมชนเคหะฯ