เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสมาธิบำบัดขจัดโรคและคลายเครียด สำหรับผู้สูงอายุ

นางฐิติรัตน์ คุณชมพู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริการ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางให้เข้าร่วมงาน "ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560" : ตามรอยยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์ จังหวัดลำปาง และงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เทิดไท้องค์อัครศิลปิน" เพื่อเป็นผู้แทน ในการรับมอบโล่ก์เกียรติคุณ และมอบเงินสนับสนุนการ จัดกิจกรรม ในงานดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง กิจกรรมภายในงานมีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแสดงผลงาน ของ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงเพลง พระราชนิพนธ์ ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2560