นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม ซอย ๑ ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงแยกสะพานพิชัยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)