เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

                          เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ในลำดับต่าง ๆ ของแต่ละตำแหน่ง จำนวน 46 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคาร 7 (สำนักการช่าง-กองคลัง) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.

ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบท้ายนี้  ประกาศ.pdf