นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์ ตั้งแต่บริเวณแยกไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)