นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงวัดท่าคราวน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)