เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชมการแข่งขันทางวิชาการ ทักษะสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการ และการแสดงความสามารถของนักเรียนจากทั่วภาคเหนือ ซึ่งคาดว่าจะมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และสาธารณชน จาก 53 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงานประมาณ 100,000 คน โดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการการจัดงาน ดังกล่าว