เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์ ตั้งแต่บริเวณแยกไฮเวย์ลำปาง- งาว ถึงบ้่านเลขที่ ๑๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)