นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล 4(บ้านเชียงราย)