เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎา ข้างบ้านเลขที่ ๓๘ ถึงถนนปงสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)