นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย ๕ ตั้งแต่ถนนลำปาง-แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)