เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย ๕ ตั้งแต่ถนนลำปาง-แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)