นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงเรียนเทศบาล 4(บ้านเชียงราย)