นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ

ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและพนักงานขับรถยนต์

 

คลิ๊ก รายละเอียด