นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนท่าต้นเกี๊๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑/๑ (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครึ้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)