เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนท่าต้นเกี๊๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑/๑ (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครึ้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)