เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)