เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม เทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองนครลำปาง ซึ่งบัดนีี ในส่วนของงานปูนปั้น ได้สรรหาผู้ที่ีมีความสามารถ และเชียวชาญด้านงานปูนปั้นเป็นบุคลากรท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง เพื่อมาดำเนินการจัดทำงานปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา ประกอบด้วยงานปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา ชั้นที่ 1 จำนวน 12 ตัว ชั้นที่ 3 จำนวน 12 ตัว และชั้นที่ 4 จำนวน 12 ตัว ใช้เงินนอกงบประมาณของเทศบาลนครลำปาง เป็นเงินจำนวน 324,000 บาท และจะเริ่มดำเนินงานตามแบบต่อไป และเนื่องจากขณะนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบ้างแล้ว แต่ยังมีงานก่อสร้างตกแต่งที่อยู่นอกงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง จึงมีมติเห็นร่วมกันจัดทำตู้บริจาคขนาดเล็กจำนวน 30 กล่อง เช่น ธนาคารต่าง ๆ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที.จำกัด โรงพยาบาลค่ายฯ สถานีขนส่ง เทศบาลนครลำปาง ฯลฯ และตู้ขนาดใหญ่จำนวน 5 กล่อง เพื่อนำไปวางไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ก้างบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างโลตัสลำปาง และศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าลำปางในการรับบริจาค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่่วไปได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการปรับปรุงศาลหลักเมืองนครลำปาง ในครั้งนี้ ด้วย

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง