เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย แกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ตามนโยบายรัฐฯ

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง เพื่อผ่อนคลายความเครียดหลังจากการทำงาน ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลดน้ำหนัก และลดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล

นายแพทย์สุรทัศน์ เปิดเผยว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในสำนักงานฯ ร่วมออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ณ บริเวณลานน้ำพุ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันออกกำลังกายและเป็นการผ่อนคลายความเครียดหลังจากทำงานมาทั้งวัน เป็นกิจกรรมที่สามารถทำกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีความสุข

เทศบาลฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย แกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ตามนโยบายรัฐฯ