นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงซอย ๑ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๔๔ ถึงบ้านเลขที่ ๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)