เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากวัดศรีชุม

เชิญร่วมทำบุญ“ตักบาตรเป็งปุ้ด”วัดศรีชุม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของวัดทางพม่า และชาวล้านนาเรา ทางวัดศรีชุม จึงกำหนดจัดงาน “ตักบาตรเป็งปุ้ด” ขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เนื่องจากปีนี้ปวงชนชาวไทยอยู่ในภาวะสูญเสียเศร้าโศก จึงได้งดงานภาคบันเทิง แต่ยังคงประเพณีไว้เป็นแบบอย่างเป็นประจำทุกปีสืบไป จึงขอความร่วมมือจากคณะศรัทธา ญาติโยม ได้มาร่วมสืบสานงานบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และขออนุโมทนาบุญด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

กำหนด“ตักบาตรเป็งปุ้ด” วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ วัดศรีชุม
19.00 น. ดนตรีไทยเดิมบรรเลง ดนตรีประยุกต์บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
22.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระสุวรรณเมธี (ตุ๊ลุงแหวง) นักเทศน์ร้อยเสียง วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
23.30 น. พิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ
24.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ตักบาตรเที่ยงคืน) พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 19 รูป