นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากวัดศรีชุม

เชิญร่วมทำบุญ“ตักบาตรเป็งปุ้ด”วัดศรีชุม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของวัดทางพม่า และชาวล้านนาเรา ทางวัดศรีชุม จึงกำหนดจัดงาน “ตักบาตรเป็งปุ้ด” ขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เนื่องจากปีนี้ปวงชนชาวไทยอยู่ในภาวะสูญเสียเศร้าโศก จึงได้งดงานภาคบันเทิง แต่ยังคงประเพณีไว้เป็นแบบอย่างเป็นประจำทุกปีสืบไป จึงขอความร่วมมือจากคณะศรัทธา ญาติโยม ได้มาร่วมสืบสานงานบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และขออนุโมทนาบุญด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

กำหนด“ตักบาตรเป็งปุ้ด” วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ วัดศรีชุม
19.00 น. ดนตรีไทยเดิมบรรเลง ดนตรีประยุกต์บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
22.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระสุวรรณเมธี (ตุ๊ลุงแหวง) นักเทศน์ร้อยเสียง วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
23.30 น. พิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ
24.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ตักบาตรเที่ยงคืน) พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 19 รูป