นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประมูลให้สิทธิเอกชนเก็บขนสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง

ประมูลให้สิทธิเอกชนเก็บขนสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง