เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์...ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จะทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 นี้ ในเวลา 13.00 -16.00 น. ณ สนามพิทยุทธยรรยง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 อ.เมือง จ.ลำปาง จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหาร และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมกิจกรรม และการแสดงของนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การแสดงยุทธวิธีปืนเล็กทางยุทธวิธี การแสดงตีกลองปูจา และการแข่งขัน รด.พันธุ์แกร่ง ฯลฯ