นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑) รวม ๒ เดือน