เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปางจะหยุดให้บริการในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

เป็นเวลา 1 วัน