นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปางจะหยุดให้บริการในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

เป็นเวลา 1 วัน