เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)