นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง และจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ