เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง และจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ