นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองลำปาง รับมอบเงินจำนวน 12,500 บาท จากนางพิกุล สัจจามรรค ประธานชุมชนนาก่วมใต้ พร้อมด้วย คณะศรัทธาวัดนาก่วมใต้ และชุมชนนาก่วมใต้ เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559

ร่วมทำบุญสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง