นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง