เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับพระราชทานรางวัลสืบสานพระราชปณิธานสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแผ่นดิน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับพระราชทานรางวัลสืบสานพระราชปณิธานสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแผ่นดิน สาขาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 จากท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกูล ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยสมาคมศอลปินแห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ ปลูกปัญญาเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สำนึกในพระมหากรุณาธิกคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมืพลอดุลยเดช ได้จัดบรรยายในหัวข้อ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน" พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สืบสานปณิธาน สร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดินให้กับบุคคลที่ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ รวมถึงเยาวชนต้นแบบบที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป.

รับพระราชทานรางวัลสืบสานพระราชปณิธานสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแผ่นดิน