นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินภายในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) (เปิดประมูลหาผู้เช่ารายใหม่ ครั้งที่ ๓)