เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 4 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายแด่ในหลวง

นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองกว่า 800 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาคารแห้งแด่พระสังฆาฑิการ จำนวน 10 รูป ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม สวดพระพุทธมนต์/สดัปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนจากอาจารย์กชพร รัตนวงค์ อดีตครูโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 34 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

โรงเรียนเทศบาล 4 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายแด่ในหลวง