นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง