นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2562

การทำบุญตักบาตร รับพรปีใหม่ ประจำปี 2562 เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนชาวลำปางมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ให้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2562