นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับบุคลากรใหม่...สู่รั้วเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทต้อนรับบุคลากรใหม่สู่รั้วเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายพัฒนา ราชกรม เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
2. น.ส.สกาวรัตน์ จันทร์มาทอง เข้ารับตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน
3. น.ส.สุวีณา คำสม เข้ารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษา