นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อวยพรสวัสดีปีใหม่ 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนางอารยา ศักดิ์ชัย ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพลาซาลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปาง และสาขาเขลางค์, ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัยลำปาง, นางรุ่งนภา เขื่อนอุ่น ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง "สวัสดีปีหมู 2562 อะไรๆ ก็หมู..." ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2561