เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง มอบทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธี “มอบทุนการศึกษาชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง” โดยในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปางนำโดยนายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ นายธีรเดช จังตระกูล ได้จัด “นิทรรศการการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่องบูชา และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ” เพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลหลวงพ่อเกษม เขมโกให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง จึงได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มูลนิธิช่วยเหลือคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง จำนวน 20,000 บาท และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จำนวน 30,000 บาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม JJ Park Lampang

ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง มอบทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท